نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات پایش

افزایش حجم اطلاعات در واحد های نگهداری و تعمیرات و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب، نیاز به مكانیزه کردن را در امر نگهداری و تعمیرات بیش از پیش نمایان می سازد. امكان استفاده از انواع نمودارهای تحلیلی، نیاز به فیلتراسیون اطلاعات و نیاز به دسته بندی اطلاعات از مهمترین عواملی هستند كه نیاز به وجود اتوماسیون را در واحدهای مرتبط ملموس می‌نمایند.

امکان بررسی های هزینه ای در دوره های زمانی مشخص، كنترل عملكرد پرسنل، بررسی آماری در مورد دوباره كاری ها، امكان كنترل موجودی انبار قطعات یدكی و تعریف حداقل موجودی و نقطه سفارش برای تجهیزات یدكی از دیگر مزایای بکارگیری سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات می باشد.

از قابلیت های استفاده از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پایش میتوان به امكان دسته بندی عیوب, علل خرابی و علل تاخیر در انجام فعالیت ها اشاره نمود و بدین ترتیب امكان تحلیل داده های مربوطه فراهم می شود. همچنین مسائل خرابی هر دستگاه را در بخش های مختلف آن، زمان توقف ناشی از هر عیب در دستگاه را نیز میتوان كنترل نمود كه گاها منجر به حصول نتایج جالبی می گردد چرا که سهم زیادی از درصد توقفات كل تجهیزات به خرابی یك قطعه كوچك در یك دستگاه مربوط می شود.

همچنین می توان از قابلیت های گزارش گیری متنوع و داینامیک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پایش به منظور بررسی و تحلیل فعالیت ها ، خرابی ها، اقدامات و کلیه پارامترهای تعریف شده در نرم افزار در بخش های درخواست خدمات ، کارکرد ، توقفات و دستورات کار در چهار بعد اطلاعاتی استفاده نمود. از مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پایش میتوان به امكان ساخت گزارشات تحلیلی نموداری از روند عملكرد در دوره‌های زمانی دلخواه اشاره نمود و بدین ترتیب می‌توان در دوره هایی كه روند مورد نظر عملكرد مطلوب را نمایش نمی دهد، عوامل مؤثر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

همچنین امکان تعریف فایل و یا هر گونه مستندات / مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آلات از هر نوع فرمت دلخواه ، نقشه های اجزا و قطعات تجهیزات و ماشین آلات را (مطابق با تعریف صورت گرفته در ساختار درختی) نگهداری و بدین ترتیب نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پایش امکان آرشیو مستندات فنی را بصورت یکپارچه در سیستم فراهم می آورد. ارتباط با اطلاعات انبار قطعات و یکپارچگی اطلاعات کارکرد تجهیزات و ماشین آلات در بخش تولید و تحت شبكه كاركردن ، قابلیت مدیریت كاربران و محدود كردن اختیارات آنها از مزایای بکارگیری نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پایش می باشد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

صفحه اصلی

CMMS Home

مزایا و قابلیت ها

CMMS Features & Benefits

ماژول ها

CMMS Add-in Modules

آموزش و پشتیباتی

CMMS Training & Support

تصاویر

CMMS Screenshots

دمو

CMMS Demo

دانلود

CMMS Download

نصب و راه اندازی

CMMS Installation

لایسنس

CMMS License

لیست قیمت

CMMS Price List

خرید نرم افزار

CMMS Software Buying

لایسنس رایگان

CMMS Free License

نمایش دمو نرم افزار

با نحوه نصب و راه اندازی ، نوع طراحی ، قابلیت ها و امکانات نرم افزار نگهداری و تعمیرات پایش در بخش های مختلف برنامه آشنا شوید

نمایش دمو نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات پایش در انواع مختلف لایسنس بهمراه هزینه خرید کاربر اضافی و ماژول های برنامه را ببینید

لیست قیت نرم افزار

شروع با لایسنس رایگان

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پایش را بصورت آزمایشی با لایسنس رایگان در شبکه کامپیوتری خود بصورت واقعی تجربه کنید

شروع با لایسنس رایگان

خرید لایسنس نرم افزار

خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات با نوع لایسنس مورد نیاز بصورت آنلاین ، دانلود نرم افزار و لایسنس برنامه از هر نقطه دنیا را با تکنولوژی پایش تجربه کنید

خرید لایسنس نرم افزار