لایسنس نرم افزار

معرفی انواع لایسنس ، فعال سازی ، اعتبار سنجی و تجدید لایسنس نرم افزار

لایسنس نرم افزار های پایش

فایل لایسنس ، یک فایل متنی با فرمت خاص بوده که نرم افزار خریداری شده از آن جهت اعتبارسنجی و آماده سازی برنامه جهت کاربری استفاده می نماید.

با توجه به الگوریتم پیچیده ، خاص و غیر تکراری هر یک از فایل های لایسنس ، توضیح این نکته ضروری به نظر میرسد که این فایل در شرایط خاصی از محیط امنیت اطلاعات تولید شده لذا هرگونه تغییر در محتوای فایل لایسنس ، مطمئنا فایل مذکور را از صحت خارج کرده و عملکرد آن در سیستم نرم افزاری مرتبط جهت کاربری مورد قبول نخواهد بود. در صورت مفقود شدن فایل لایسنس ، این فایل قابل استفاده در محیط شبکه ای دیگری نخواهد بود.

با توجه به نحوه ارائه محصولات این شرکت از طریق اینترنت ، بمنظور صادرات نرم افزار و ارائه خدمات هوشمند از راه دور ، در حال حاضر انواع لایسنس های قابل ارائه بشرح ذیل می باشد:

فعال سازی لایسنس

بعد از نصب اولیه نرم افزار دانلود شده ، جهت فعال سازی نرم افزار ، فایل لایسنس خریداری شده به نرم افزار معرفی شده (در زمان فعال سازی لایسنس ،نرم افزار باید به اینترنت متصل باشد) و نرم افزار بصورت اتوماتیک و هوشمند اقدام به فعال سازی نرم افزار نموده و کلیه موارد لازم جهت استفاده از نرم افزار در این فرایند لحاظ می گردد . در آخرین مرحله از فعال سازی و همچنین از منوهای مرتبط در نرم افزار ، اطلاعات لایسنس خریداری شده به کاربر نمایش داده خواهد شد.

اعتبار سنجی لایسنس

اعتبار سنجی لایسنس خریداری شده توسط نرم افزار در حین نصب و فعال سازی از طریق بستر اینترنت انجام خواهد پذیرفت. فعال سازی نرم افزار بصورت کاملا هوشمند بوده و کلیه مراحل از نصب بانک اطلاعات برنامه تا ارتباط کلاینت ها با سرور را بعهده خواهد داشت . با توجه به ماهیت فایل مذکور و عدم ارائه این فایل برای بار دوم ، نگهداری فایل مذکور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تجدید لایسنس

در نوع لایسنس های مدت دار با توجه به خرید اولیه لایسنس و معرفی اطلاعات لازم جهت ایجاد لایسنس ، بمنظور تسهیل در ساخت لایسنس جدید ، سرویس تجدید لایسنس برای یک سال یا بیشتر با همان اطلاعات قبلی در دسترس قرار گرفته است. بدیهی است در صورت تغییر اطلاعات سرور و یا کلاینت های مورد نظر باید از خدمات خرید آنلاین لایسنس به این منظور استفاده نمود.

لایسنس دائم

لایسنسی است که احتیاج به تمدید سالانه را در خصوص کاربری سیستم خریداری شده را ندارد.این نوع از لایسنس بعد از سال اول از تاریخ لایسنس جهت بروزرسانی نرم افزار و استفاده از خدمات الکترونیکی پشتیبانی سایت ، احتیاج به خرید خدمات پشتیبانی را دارد.

لایسنس های مدت دار

در این نوع از لایسنس ، قابلیت کاربری نرم افزار در مدت زمان اعتبار لایسنس فراهم می باشد. بدیهی است بعد از اتمام دوره مذکور کاربری نرم افزار امکان پذیر نبوده و باید لایسنس جدید با پرداخت هزینه از طریق سایت خریداری شود. در این نوع از لایسنس جهت بروزرسانی نرم افزار و دریافت خدمات الکترونیکی پشتیبانی ، احتیاج به خرید خدمات پشتیبانی نبوده و مبلغ پرداختی جهت خرید لایسنس مذکور در برگیرنده خدمات فوق الذکر در طول مدت اعتبار لایسنس می باشد.

در حال حاضر لایسنس های مدت دار در انواع مختلف به شرح ذیل ارائه می گردد

  • لایسنس های شش ماهه
  • لایسنس های یک ساله
  • لایسنس های دو ساله
  • لایسنس های سه ساله

نمایش دمو نرم افزار

با نحوه نصب و راه اندازی ، نوع طراحی ، قابلیت ها و امکانات نرم افزار های پایش در بخش های مختلف برنامه آشنا شوید

نمایش دمو نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار های پایش در انواع مختلف لایسنس بهمراه هزینه خرید کاربر اضافی و ماژول های برنامه را ببینید

لیست قیت نرم افزار

شروع با لایسنس رایگان

نرم افزار های پایش را بصورت آزمایشی با لایسنس رایگان در شبکه کامپیوتری خود بصورت واقعی تجربه کنید

شروع با لایسنس رایگان

خرید لایسنس نرم افزار

خرید نرم افزار های پایش با نوع لایسنس مورد نیاز بصورت آنلاین ، دانلود نرم افزار و لایسنس برنامه از هر نقطه دنیا را با تکنولوژی پایش تجربه کنید

خرید لایسنس نرم افزار