نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پایش

مدیـریت ارتـباط با مـشتریان عبارت است از مجموعه گام هایی که به منظور ایـجاد، تـوسعه، نـگهداری و بهینه‌سازی روابط طولانی‌مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می‏شود تا مشتری در مرکز تجارت سازمان قرار داده شود.

یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان بمنظور ارتباط موثر با آنان استفاده می شود.

یک فرآیند یا روش است که به جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره نیازها و وضعیت مشتریان ، برای توسعه ارتباط قویتر با آنهااستفاده می گردد تا بتوانیم بهترین و سود ده ترین آنها را برای خود حفظ نماییم.

سیستم نرم افـزاری پـایـش ابزاری است در جهت تحقق اهـداف تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتریان که از جـمله مـزایای استفاده از آن میتوان به ایجاد بانـک اطـلاعات مـشتریان بالـقوه/بالـفعل،مـکانیزه کردن و نـظارت برفعـالیت های سازمان در بخشهای بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش در قالب شـکل دادن به اطلاعات و حذف فرمها کاغذی و روال های مرسوم سازمان در فرایند ، سرعت بالا در دسـترسی به اطـلاعات ، افـزایش دقت و سرعت در روند انجام وظایف ، مـدیریت بر نحوه عمـلکرد این وظایف ، ارائه گــزارشات تحلیلی و پویا از وضعیت های اقـدامات در فـعالـیت های انجام شده و در حال انجام و ... در راســتای اخـذ تصــمیمات مـدیـریتی و راه بردی سـازمان با تکیه بر داده های اطـلاعاتی در این ســیسـتم نـرم افـزاری نام برد.

نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

مزایا و قابلیت ها

CRM Features & Benefits

ماژول ها

CRM Add-in Modules

آموزش و پشتیباتی

CRM Training & Support

تصاویر

CRM Screenshots

دمو

CRM Demo

دانلود

CRM Download

لایسنس

CRM License

لیست قیمت

CRM Price List

خرید نرم افزار

CRM Software Buying

لایسنس رایگان

CRM Free License

با نحوه نصب و راه اندازی ، نوع طراحی ، قابلیت ها و امکانات نرم افزار ارتباط با مشتریان پایش در بخش های ذیل آشنا شوید

دمو نرم افزار خدمات پس از فروش پایش

نمایش دمو نرم افزار

با نحوه نصب و راه اندازی ، نوع طراحی ، قابلیت ها و امکانات نرم افزار ارتباط با مشتریان پایش در بخش های مختلف برنامه آشنا شوید

نمایش دمو نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار ارتباط با مشتریان پایش در انواع مختلف لایسنس بهمراه هزینه خرید کاربر اضافی و ماژول های برنامه را ببینید

لیست قیت نرم افزار

شروع با لایسنس رایگان

نرم افزار ارتباط با مشتریان پایش را بصورت آزمایشی با لایسنس رایگان در شبکه کامپیوتری خود بصورت واقعی تجربه کنید

شروع با لایسنس رایگان

خرید لایسنس نرم افزار

خرید نرم افزار ارتباط با مشتریان با نوع لایسنس مورد نیاز بصورت آنلاین ، دانلود نرم افزار و لایسنس برنامه از هر نقطه دنیا را با تکنولوژی پایش تجربه کنید

خرید لایسنس نرم افزار